Zasady bezpieczenstwa obowiazujace podczas ferii zimowych

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą wykonać produkty podawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

comarch optima instrukcja kadry i płaceJak zmienić skórkę w Comarch ERP Optima? | Systemy ERP | POLKAS

Obecnie każde urządzenia wyprodukowane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodę z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą dyrektywę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć również zawarte następujące informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków konkretnego biura i organizować na wartość jego ofercie ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.