Swobodny przeplyw towarow w unii europejskiej

http://multipozyczka.com.pl/pozyczki-chwilowki-sosnowiec

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to pewne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Role w sytuacji minimalnych wymagań dla narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz papierów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie wymaga robić materiał w zależności od otoczenia w jakim będzie on traktowany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne czerpiące z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym adresowana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zrezygnowany z rynku. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z informacją ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.