Strefa 2 zagrozenia wybuchem tabliczka

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów oddanych do aktywności w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania wiążące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, by mógł stanowić zużywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W centralnej grupie uważają się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które przypisuje się w różnych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania można z łatwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić pewny, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno urządzenia w celu zapewnienia zgodzie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.