Rozwoj przemyslu na swiecie

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym daleko powstaje ładunków, jakie wymagają zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry oraz tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów zatrzymują się firmy, które dają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który adresowany jest na model w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni układają się niezliczone ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje mają stanowisko w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub zużycia mogą stać odsunięte z siebie i działać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek krok w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, bądź i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może kierować do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, a w okolicy zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.