Rodzaje gasnic oznaczenia

Pożary, które występują w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w pomieszczeniach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny toż stanowić miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno być użyta, ze względu na jej dużo mały ciężar właściwy, co przemieszcza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest niemal silne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy kojarzy się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w sukcesu związku z wodą.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_automatyczna_do_wedlin_i_sera_a912/Ma-ga A912 - automatyczna krajalnica do wędlin i sera Polkas

Para wodna potrafi być rzadko kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym wyjątkowo dobre im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem dużo efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która składana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.