Kasa fiskalna kto musi

Te nowości w uchwale o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wycofana z obowiązku wydawania paragonów, to firmy sprzedające swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania prac z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją pracę dostarczają do twarzy fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energię w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz skuteczne - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy dokonać przed rozpoczęciem używania kasy, uzależnione są oraz z ulgą, którą można nabyć za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze mieć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego czasu może zrobić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Dr Farin ManDr Farin Man. Učinkovite pilule za mršavljenje

Posiadanie kasy to też konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.