Controlling t codes in sap

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w każdej poważnej firmie. Controlling skupia się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością gospodarczą oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz liczniejsza pierwsza i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem przechodzimy do tworzenia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zamierza robić, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktury. Zmienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych stawia się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli mamy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.